Bębeńczak Kazimierz

Imię Kazimierz
Nazwisko Bębeńczak
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Wojszczyce
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Cmentarz w Kroczewie
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Wykaz mieszkańców parafii Kroczewo zamordowanych w Forcie III w Pomiechówku, sporządzony przez pana Remigiusza Krawieczyńskiego
  2. informacje od rodziny więźnia
  3. informacje od pana Remigiusza Krawieczyńskiego
Uwagi dodatkowe
  1. Ekshumowany w kwietniu 1945, ciało przeniesiono na Cmentarz w Kroczewie
  2. Był w Forcie wraz z ojcem Wacławem Bębeńczakiem.
Grób na cmentarzu w Kroczewie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grób na cmentarzu w Kroczewie

Grób na cmentarzu w Kroczewie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grób na cmentarzu w Kroczewie