Adamczyk Tadeusz

Imię Tadeusz
Nazwisko Adamczyk
Data urodzenia
Miejsce urodzenia 12.03.1926
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Jan
Imię matki Czesława
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III nielegalne przekroczenie granicy oraz nielegalny handel
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. IPN GK 629/4
  2. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
Uwagi dodatkowe