Suwiński Aleksander Włodzimierz

Imię Aleksander Włodzimierz
Nazwisko Suwiński
Data urodzenia 17.11.1919
Miejsce urodzenia Nasielsk
Miejsce zamieszkania Nasielsk
Imię ojca Aleksander
Imię matki Stefania
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód absolwent szkoły handlowej, sprzedawca
Pseudonim Wir
Data osadzenia w Forcie III II połowa IV 1943
Data zwolnienia z Fortu III 6 grudnia 1943
Data śmierci 26.05.2008
Miejsce i przyczyna śmierci Nasielsk
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do AK
Skąd przywieziony do Fortu III Z gestapo w Nowym Dworze Maz.
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. TAP -
 2. AK -
Miejsce pochówku Cmentarz parafialny w Nasielsku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. "Płońsk i ziemia Płońska w walce z dwoma okupantami 1939- 1956" pod red. W. Grzebskiego, Wwa 1998, s. 76
 2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.69, 84, 87, 121
 3. Zeznania Aleksandra Suwińskiego, Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie, Ds 104/67
 4. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 239
 5. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
 6. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 7. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 2, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/
 8. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 74
 9. Akta Gestapo, sygn.akt IPN GK 629/279
 10. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 118
 11. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 93, 103, 104, 132, 147
 12. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 235
 13. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 14. informacje od rodziny więźnia
 15. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 16. Akta IPN GK 318/520-525 (w sprawie Franciszka Klimkiewicza)
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 8.04.1943 r. podczas prac w sklepie "żelaznym" jako sprzedawca
 2. Świadek egzekucji 49 więźniów w Forcie III w dniu 31.05.1943
 3. W Forcie III przebywał z bratem Jerzym Suwińskim (powieszony 31.05,1943)
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Zaświadczenie repatriacyjne

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zaświadczenie repatriacyjne

Zaświadczenie o pracy w ramach UNRRA

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zaświadczenie o pracy w ramach UNRRA

Zdjęcie z czasów pobytu w Niemczech (1946)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie z czasów pobytu w Niemczech (1946)

Zdjęcie z czasów szkolnych

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie z czasów szkolnych

Zdjęcie z rodzicami i starszym bratem Jerzym

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie z rodzicami i starszym bratem Jerzym

Aleksander Suwiński (stoi po lewej stronie) wraz z rodzeństwem i rodzicami.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Aleksander Suwiński (stoi po lewej stronie) wraz z rodzeństwem i rodzicami.

Fragment z akt Gestapo, sygn.akt IPN GK 629/279

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Fragment z akt Gestapo, sygn.akt IPN GK 629/279