Malanowski Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Malanowski
Data urodzenia 02.08.1914
Miejsce urodzenia Moczadła, pow Lipno (w oryg. Leipe)
Miejsce zamieszkania Sikorz (niem. Meissenfeld) pow. płocki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik/robotnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 3.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem działalności komunistycznej (PPR)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 653
  2. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
  3. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
  4. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany prawdopodobnie w lipcu 1943
  2. Źródło (2) podaje datę urodzenia 02.08.1911 która najprawdopodobniej jest nieprawidłowa
  3. Skazany wyrokiem niem. sądu doraźnego na śmierć i tego samego dnia powieszony wraz z innymi członkami tej orgaznizacji
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia