Jezierski Józef Władysław

Imię Józef Władysław
Nazwisko Jezierski
Data urodzenia 25.12.1919
Miejsce urodzenia Kolonia Wrona (koło Płońska)
Miejsce zamieszkania Borkowo (koło Płońska)
Imię ojca Wincenty
Imię matki Stanisława
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 10.1943
Data zwolnienia z Fortu III koniec marca 1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  2. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
Uwagi dodatkowe