Jarkiewicz Jan

Imię Jan
Nazwisko Jarkiewicz
Data urodzenia 01.02.1924
Miejsce urodzenia Secyminek (koło Nowego Dworu Mazowieckiego)
Miejsce zamieszkania Leoncin (koło Nowego Dworu Mazowieckiego)
Imię ojca Józef
Imię matki Helena
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik/krawiec
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 02.1944
Data zwolnienia z Fortu III 14.03.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany jako zakładnik.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III zwolniony
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  2. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
  3. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (2) podaje datę aresztowania 06.02.1944 r.
  2. Źródło (3) podaje datę aresztowania 05.02.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock