Feldmann Szlama

Imię Szlama
Nazwisko Feldmann
Data urodzenia 06.01.1927
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje, że 13.12.1943 skazany na karę śmierci przez sąd doraźny
  2. W dalszej części Źródło (1) podaje, że został rozstrzelany w lesie koło miejscowosci Wygoda w odwecie za pomoc partyzantom.