Motyka Lucjan

Imię Lucjan
Nazwisko Motyka
Data urodzenia 18.04.1906
Miejsce urodzenia Ośnica
Miejsce zamieszkania Wehringen/Ośnica/Borowiczki
Imię ojca Tomasz
Imię matki Marianna
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 11.12.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 159
  2. OK Warszawa, Akta Prokuratury Powiatowej w Płocku, Ko 289/68, zeznanie Józefa Smyczyńskiego, z 01.06.1968, s. 2, 3
  3. OK Warszawa, Akta Prokuratury Powiatowej w Płocku, Ko 289/68, zeznanie Kazimierza Lewandowskiego z 03.06.1968
  4. informacje od pana Grzegorza Chabowskiego
  5. Akta IPN*
  6. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje wyłącznie imię i nazwisko; być może było więcej osób o tym samym imieniu i nazwisku
  2. W Forcie przebywał w styczniu 1944 roku.
  3. Pracownik w cukrowni w Borowiczkach koło Płocka, zwolniony z więzienia w Forcie, sprawa zbiorcza 629/1031 Stefan Garwacki: Listy osób oskarżonych o działalność w ruchu oporu
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Tłumaczenie metryki Lucjana Motyki, oryginalnego rosyjskojęzycznego wpisu do księgi metrykalnej w parafii Imielnica

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tłumaczenie metryki Lucjana Motyki, oryginalnego rosyjskojęzycznego wpisu do księgi metrykalnej w parafii Imielnica

Kopia (metryka) Lucjana Motyki, oryginalny rosyjskojęzyczny wpis do księgi metrykalnej w parafii Imielnica

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Kopia (metryka) Lucjana Motyki, oryginalny rosyjskojęzyczny wpis do księgi metrykalnej w parafii Imielnica