Mazur Honorata

Imię Honorata
Nazwisko Mazur
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Warszawa (wg Protokołu z 13.06.2007)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III lipiec 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje, że była aresztowana z m.in. Adamem Ulickim (więźniem Fortu) w 07.1943 r. (według kartoteki Adama Ulickiego prawdopodobnie 23.07.)
  2. Źródło (1) podaje, że była świadkiem zamordowania Adama Ulickiego w Forcie (Protokół przesłuchania Weroniki Kwiatkowskiej, córki Adama Ulickiego, z dn. 13.06.2007)