Kulczycki Kazimierz

Imię Kazimierz
Nazwisko Kulczycki
Data urodzenia 25.07.1899
Miejsce urodzenia Biała Zirki (Ukraina)
Miejsce zamieszkania Płock
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód stolarz
Pseudonim Kresowiak, Werch
Data osadzenia w Forcie III 10.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III członek AK PZP
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP-AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Apel poległych odczytany podczas uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Forcie III w Pomiechówku w dniu 08.11.1992
  2. Z dziejów Armii Krajowej w Inspektoracie Płocko - Sierpeckim, I. Nowak i J. Nowak, Płock 1992 r., str. 55, 61, 124
  3. Akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
  4. Akta IPN GK 629/12996
  5. Akta IPN GK 629/I/1907, k. 12
  6. Akta IPN GK 629/2434
  7. Akta IPN GK 629/3789 a, k. 29
  8. informacje od rodziny więźnia
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 12.10.1943 r.
Napis więźnia na ścianie w budynku koszar w Forcie. Napis widziany dzięki technice obrazowania hiperspektralnego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Napis więźnia na ścianie w budynku koszar w Forcie. Napis widziany dzięki technice obrazowania hiperspektralnego

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2