Antczak Janusz

Imię Janusz
Nazwisko Antczak
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Płock
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód mgr prawa
Pseudonim Witek
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. ZWZ, AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Apel poległych odczytany podczas uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Forcie III w Pomiechówku w dniu 08.11.1992
  2. Z dziejów Armii Krajowej w Inspektoracie Płocko - Sierpeckim, I. Nowak i J. Nowak, Płock 1992 r.
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) wymienia Janusza Antczaka wraz z innymi zamordowanymi w Forcie III w maju, sierpniu i październiku 1943 r.
  2. Szef referatu I organizacyjnego Inspektoratu ZWZ w Płocku.
  3. Zastępca Delegata Rządu na powiat płocki.
  4. Aresztowany 06.1943 r.