Sobiecki Jan

Imię Jan
Nazwisko Sobiecki
Data urodzenia 08.11.1900
Miejsce urodzenia Mogielnica
Miejsce zamieszkania Bombalice, pow. płocki
Imię ojca Józef
Imię matki Waleria
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość
Zawód rolnik, szewc
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. KP PPR - członek w pow. płockim
 2. SL, KP RRRCh, KP PPR -
 3. "Sierp i Młot" - członek
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 78
 2. http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 3. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 113
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-413
 5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 99
 6. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 666
 7. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 182
 8. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 9. K. Gorczewski, "Fort III w Pomiechówku. Tajemnice aresztu karno-śledczego", Broszura Towarzystwa Historycznego Pomiechówek
 10. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
 11. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
 12. Z. Strześniewski, W Brygadzie Mazowieckiej, Wydawnictwo MON, 1984 r.
 13. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (6) podaję datę aresztowania 04.1943r.
 2. Źródło (8) podaje raz nazwisko Sobiecki a raz, najprawdopodobniej błędnie, Sobieski
Jan Sobiecki

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie Jana Sobieckiego.