Skoczek Jan

Imię Jan
Nazwisko Skoczek
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Nasielsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim Huragan
Data osadzenia w Forcie III 02.1944
Data zwolnienia z Fortu III połowa marca 1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Protokół nr I/58R Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nasielsku
  2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 80
  3. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
  4. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 90
  5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 100
  6. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 185
Uwagi dodatkowe
Jan Skoczek

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jan Skoczek