Nowicki Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Nowicki
Data urodzenia 25.09.1915
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK (Obwód Płocki) - Żołnierz
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 150
  2. Z dziejów Armii Krajowej w Inspektoracie Płocko - Sierpeckim, I. Nowak i J. Nowak, Płock 1992 r., str. 30, 55
  3. Akta IPN GK 629/3789 a, k. 29
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany w czerwcu 1943 przez gestapo płockie (łącznie aresztowano 16 osób)
  2. Współzałożyciel podziemnej Narodowej Organizacji Wojskowej – Samodzielny Batalion Płock.