Lemaniak Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Lemaniak
Data urodzenia 14.01.1904
Miejsce urodzenia Gulczewo Nowe koło Płocka
Miejsce zamieszkania Gulczewo Nowe koło Płocka
Imię ojca Józef
Imię matki Julianna
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim Ptak,Sokół
Data osadzenia w Forcie III 11.12.1943
Data zwolnienia z Fortu III 04.1944
Data śmierci 13.04.1995
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzucono przynależność do organizacji konspiracyjnej PZP
Skąd przywieziony do Fortu III z domu w Gulczewie Nowym, przez posterunek w Borowiczkach
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (od 18.04.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. ZWZ-AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. Informacje od Pana Grzegorza Chabowskiego
 2. www.straty.pl (odwołanie do: Archiwum Akt Nowych, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680)
 3. www.straty.pl (odwołanie do: PCK)
 4. www.straty.pl (odwołanie do: AIPN GK 131/11)
 5. www.inwentarz.ipn.gov.pl (AIPN GK 629/2751)
 6. J. R. Kalinowski, G. Chabowski, Gulczewo w subregionie płockim. Historia - ludzie - religia, Stowarzyszenie Autorów Polskich-Oddział Płocki, Płock 2020, s. 103
 7. Akta IPN*
 8. akta IPN, sygn. GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
 1. Wraz z nim aresztowano braci Barańskich: Wacława i Tadeusza (GK 629/1031, k. 83), Czesława Niedzielaka (GK 629/1031, k. 88), Stefana Piotrowskiego (GK 629/1031, k. 88) i Władysława Lemańskiego (fig. Lemaniak, GK 629/1031, k. 88, 91)
 2. Brat rodzony Władysława Lemańskiego vel Lamaniaka
 3. Źródło (2) podaje wątpliwą informację o miejscu osadzenia od 1943 w więzieniu w Ciechanowie
 4. Nr więźnia w KL Mauthausen 63898
 5. Nazwisko panieńskie matki Motyka. Żonaty z Krystyną z d. Stańczak
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Stefan Lemaniak (od prawej) z bratem Władysławem (w środku) i osobą nieznaną, przez obozowym barakiem w Mauthausen, po wyzwoleniu obozu w 1945 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Stefan Lemaniak (od prawej) z bratem Władysławem (w środku) i osobą nieznaną, przez obozowym barakiem w Mauthausen, po wyzwoleniu obozu w 1945 r. Nie ma jednak 100% pewności co do zidentyfikowanych osób.

Stefan Lemaniak

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Stefan Lemaniak

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Dokąd przewieziony

Dokumentacja KL Mauthausen

Stefan Lemaniak

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Stefan Lemaniak

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Dokąd przewieziony

Dokumentacja KL Mauthausen

Kopia (metryka) Stefana Lemaniaka, oryginalny rosyjskojęzyczny wpis do księgi metrykalnej w parafii Gulczewo

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Data urodzenia

Kopia (metryka) Stefana Lemaniaka, oryginalny rosyjskojęzyczny wpis do księgi metrykalnej w parafii Gulczewo

Tłumaczenie metryki Stefana Lemaniaka, oryginalnego rosyjskojęzycznego wpisu do księgi metrykalnej w parafii Gulczewo

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Data urodzenia

Tłumaczenie metryki Stefana Lemaniaka, oryginalnego rosyjskojęzycznego wpisu do księgi metrykalnej w parafii Gulczewo