Siedlich Wawrzyniec

Imię Wawrzyniec
Nazwisko Siedlich
Data urodzenia 04.08.1914
Miejsce urodzenia Staroźreby (niem. Markthausen), pow. płocki
Miejsce zamieszkania Staroźreby
Imię ojca Józef
Imię matki Marianna
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 24.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do PPR i GL
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. GL - żołnierz
 2. ZMW RP, RRRCh, PPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 78
 2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 113
 3. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 138., 139., 374.
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-412
 5. "Konspiracyjny ruch ludowy na mazowszu 1939-1945", K.Przybysz, Wwa 1977, s.407
 6. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 99
 7. http://www.straty.pl/szukaj-w-bazie
 8. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 9.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0896-0897
 10. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 665
 11. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 12. K. Gorczewski, "Fort III w Pomiechówku. Tajemnice aresztu karno-śledczego", Broszura Towarzystwa Historycznego Pomiechówek
 13. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
 14. Z. Strześniewski, W Brygadzie Mazowieckiej, Wydawnictwo MON, 1984 r., s. 21, 22, 28
 15. J.B. Garas, Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1971
 16. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 17. straty.pl
 18. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (9) podaje datę aresztowania 07.1942 oraz przyczynę śmierci w Forcie III Pomiechówek - rozstrzelanie.
 2. Źródło (9) podaje, że został aresztowany z braćmmi: Szczepanem i Henrykiem z żoną Marianną.
 3. Źródło (10) podaję datę aresztowania z nocy z 23 na 24.07.1943r. w Staroźrebach.
 4. Źródło (11) podaje datę urodzenia 14.09.1914 r.
 5. Należał do oddziału partyzanckiego kierowanego przez dowódcę - Franciszka Lewandowskiego (więźnia Fortu). Od kwietnia do maja 1943 oddział Lewandowskiego przeprowadził 6 akcji zbrojnych przeciwko okupantowi na pograniczu powiatów płockiego i płońskiego (Źródło 15).
 6. Wyrokiem niem. sądu doraźnego z 13.12.1943 r. został skazany na śmierć wraz z bratem Szczepanem i tego samego dnia powieszony w Forcie podczas zbiorowej egzekucji
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Źródło "Przewodnik historyczny Pomiechówek-Pomiechowo", M.T.Frankowski,K.Gorczewski, M.K.Makuliński wskazuje, że na zdjęciu jest Siedlich Wawrzyniec

Siedlich Wawrzyniec

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Źródło "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski wskazuje, że na zdjęciu jest Siedlich Wawrzyniec.