Raubo vel Raube Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Raubo vel Raube
Data urodzenia 11.12.1911
Miejsce urodzenia Rouby (Rauby) - wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim
Miejsce zamieszkania Ciechanów (w oryg. Uferstr. 10)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód zawodowy podoficer 11 pułku ułanów Legionowych w Ciechanowie, magazynier
Pseudonim Orzeł
Data osadzenia w Forcie III 29.06.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany jako zakładnik w sprawie zabójstwa Volksdeutscha, ogrodnika o nazwisku Podlich
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. Polski Obóz Narodowo – Syndykalistyczny), potem NSZ, używał pseudonimu Orzeł -
Miejsce pochówku Grób zbiorowy na cmentarzu przy ulicy Płońskiej w Ciechanowie i symboliczny na cmentarzu w Ciechanowie przy ulicy Gostkowskiej
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. Lucyna Janikowa, Pułkownik „Wara” , Ciechanów 2009, s. 41, 42
 2. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
 3. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 91
 4. M. T. Frankowski, Aresztowania wśród członków mławskiej organizacji AK, http://mlawainfo.pl/25042
 5. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 6. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 108
 7. Ryszard Juszkiewicz„11 pułk ułanów legionowych im. marszałka Śmigłego Rydza” s.83,120,160,206,296
 8. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Źródła (3, 4, 5 i 6 ) podają nieprawidłowe nazwisko Taube
 2. Źródła (3, 4 i 5) podają że został zamordowany razem z ośmioma innymi ułanami 11 pułku ułanów z Ciechanowa poprzez zamurowanie w bunkrze, ale to wersja mało prawdopodobna.
 3. Źródło 7 podaje, że kiedy w czasie walk na początku września 1939 r., jako cekaemista, stracił w ogniu walki swój ckm a dowódca z wyrzutem zapytał dlaczego tak się stało, wrócił z kolegami na miejsce, gdzie toczyła się walka i odbił go niemieckim żołnierzom.
 4. Pogrzeb Stanisława Raubo z pozostałymi ułanami odbył się 19 kwietnia 1945 roku o godzinie 11.00
 5. Aresztowany 29.06.1944
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Zdjęcie Stanisława Raubo

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie Stanisława Raubo

Grób Stanisława Raubo gdzie spoczywa wraz z pozostałymi żołnierzami 11 pułku ułanów na cmentarzu przy Płońskiej w Ciechanowie.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grób Stanisława Raubo gdzie spoczywa wraz z pozostałymi żołnierzami 11 pułku ułanów na cmentarzu przy Płońskiej w Ciechanowie.

Nazwiska dziesięciu ułanów wyryte przez jednego z nich na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Nazwiska dziesięciu ułanów wyryte przez jednego z nich na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Grób symboliczny Stanisława Raubo na cmentarzu w Ciechanowie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Grób symboliczny Stanisława Raubo na cmentarzu w Ciechanowie

Tablica na cmentarzu w Ciechanowie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica na cmentarzu w Ciechanowie