Jaworska Zofia

Imię Zofia
Nazwisko Jaworska
Data urodzenia 15.05.1910
Miejsce urodzenia Mysłowiec
Miejsce zamieszkania Chełchy
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny mężatka
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód gospodyni domowa
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 29/30.06.1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III zarzut zatajenia informacji o działalności tajnej organizacji konspiracyjnej
Skąd przywieziony do Fortu III z miejscowości Chełchy-Chabdzyno
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku cmentarz w Karniewie
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/1465
  2. informacje od rodziny więźnia
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowana 29/30.06.1944 r. w m. Chełchy-Chabdzyno wraz z mężem Edwardem Jaworskim, teściową Walerią i teściem Józefem. Wszyscy trafili do Fortu III w Pomiechówku.
  2. Była skierowana do KL Ravensbrüc, jednak została zwolniona.
  3. W aktach jest informacja, że zmarła 30.07 (ten zapis oznaczał egzekucję w Forcie III), a w rzeczywistości została zwolniona.
  4. Nazwisko panieńskie Szwydwa.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2