Siebierski Jan

Imię Jan
Nazwisko Siebierski
Data urodzenia 28.12.1911
Miejsce urodzenia Stawinoga pow. pułtuski
Miejsce zamieszkania Serock pow. Pułtusk
Imię ojca Józef
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód szewc
Pseudonim Antoni
Data osadzenia w Forcie III 06.12.1943
Data zwolnienia z Fortu III 31.03.1944
Data śmierci 20.09.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji "PPR"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 18.04.1944 r. w KL Mauthausen (nr 63906)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. PPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 80
 2. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 88
 3. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
 4. www.straty.pl (odwołanie do: sygnatura AIPN GK 131/11)
 5. www.straty.pl (odwołanie do dokumentacji KZ-Gedenkstatte Mauthausen)
 6. www.straty.pl (odwołanie do: Polski Czerwony Krzyż)
 7. Akta IPN GK 629/3247, GK 629/5716
 8. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 4.12.1943
 2. Źródło (7) podaje, że 31.03.1944 został skierowany transportem zbiorowym do KL Mauthausen z m.in. Eustachem Makielkowskim
 3. W Bazie Więźniów jest Sobierski Jan; być może chodzi o tę samą osobę (choć jest podana inna data śmierci)
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia