Sierosinski vel Sierosiński Jan

Imię Jan
Nazwisko Sierosinski vel Sierosiński
Data urodzenia 05.03.1900
Miejsce urodzenia Nowe Budy, gm. Kampinos
Miejsce zamieszkania Nowe Budy
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 24.06.1943
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzucono posiadanie i nie przekazanie informacji o dokonanym napadzie zbrojnym (aresztowany z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
  2. straty.pl: OKŚZpNP w Warszawie: Akta śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych przez Niemców w okolicach Sierpca i Rypina, nr S 70.2002.Zn.Wa
  3. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje datę śmierci poprzez odręczny dopisek (akta IPN GK 629/3275, s.0069)
  2. W Bazie Więźniów jest Jan Seroczyński, zamieszkały Nowe Budy. Być może chodzi o tę samą osobę
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych)