Stopczyńska Bronisława

Imię Bronisława
Nazwisko Stopczyńska
Data urodzenia 24.12.1893
Miejsce urodzenia Przesławice
Miejsce zamieszkania Kromnów (koło Kampinosu)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny zamężna
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolniczka
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Auschwitz
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie Sobczak
  2. Źródło (1) podaje, że została aresztowana 28.03.1943; brak informacji o miejscu uwięzienia, ale prawdopodobnie przebywała w Forcie III
  3. Źródło (1) podaje, że od 12.04.1943 przebywała w obozie w Działdowie (prawdopodobnie w Forcie III przed tą datą)
  4. Tego samego dnia została aresztowana i od tej samej daty w obozie w Działdowie przebywała Helena Stopczyńska; być może chodzi o członka rodziny
  5. W dalszej części Źródła (1) jest napisane, że z Fortu III została skierowana do KL Auschwitz
Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych)