Bolechowski

Imię
Nazwisko Bolechowski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Książka pt."Historia jednego życia", H.T.Wyszyński, 2006, str 91
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie przebywał pod koniec 1943 roku.
  2. Był dziedzicem z okolic Nasielska.
  3. W Bazie Więźniów jest także Jerzy Bolechowski, być może to ta sama osoba.