Rumianek Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Rumianek
Data urodzenia 22.05.1921
Miejsce urodzenia Kolonia Pawłowice
Miejsce zamieszkania Bambolice (niem. Bombenhof), pow. Płock
Imię ojca Jan
Imię matki Katarzyna
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III po 3.09.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III za działalność partyzancką i przynależność do PPR
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Płocku
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. ZMW RP -
 2. RRRCh -
 3. PPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.78
 2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 113
 3. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 137., 139., 374.
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-406
 5. "Konspiracyjny ruch ludowy na mazowszu 1939-1945", K.Przybysz, Wwa 1977, s.407
 6. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 99
 7.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0600-0601
 8. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 663
 9. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
 10. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 182
 11. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 12. K. Gorczewski, "Fort III w Pomiechówku. Tajemnice aresztu karno-śledczego", Broszura Towarzystwa Historycznego Pomiechówek
 13. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
 14. J.B. Garas, Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1971
 15. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 16. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 03.09.1943 wraz z rodzicami Katarzyną i Janem (również powieszonym 13.12.1943, w grupie 30 osób).
 2. Źródło (8) podaję datę aresztowania 04.1943
 3. Wyrokiem niem. sądu doraźnego 13.12.1943 r. został skazany na śmierć i powieszony w Forcie tego samego dnia.
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie Stanisława Rumianka