Rumianek Jan

Imię Jan
Nazwisko Rumianek
Data urodzenia 07.02.1893
Miejsce urodzenia Piotrówek
Miejsce zamieszkania Bombalice, pow. płocki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 09.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III za działalność partyzancką i przynależność do PPR
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie sądowe w Płocku
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. SL -
 2. RRRCh -
 3. PPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.78
 2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 113
 3. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 137., 374.
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-407
 5. "Konspiracyjny ruch ludowy na mazowszu 1939-1945", K.Przybysz, Wwa 1977, s.407
 6. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 99
 7.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0600-0601
 8. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 663
 9. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
 10. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 182
 11. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 12. K. Gorczewski, "Fort III w Pomiechówku. Tajemnice aresztu karno-śledczego", Broszura Towarzystwa Historycznego Pomiechówek
 13. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
 14. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 15. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 03.09.1943 wraz z żoną Katarzyną oraz synem Stanisławem (również powieszonym 13.12.1943, w grupie 30 osób)
 2. Źródło (8) podaję datę aresztowania 04.1943
 3. Źródło (8) podaję datę urodzenia 01.02.1893
 4. Wyrokiem niem. sądu doraźnego został skazany na śmierć i powieszony w Forcie tego samego dnia
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Rumianek Jan

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Rumianek Jan