Paduch Kazimierz

Imię Kazimierz
Nazwisko Paduch
Data urodzenia 12.07.1897
Miejsce urodzenia Bromierzyk
Miejsce zamieszkania Bieliny
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Lista Pani Jadwigi Przygody z 38 mężczyznami, którzy zostali aresztowani w masowych aresztowaniach na terenie Kampinosu.
  2. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
  3. Informacje od rodziny więźnia (wnuczki - p. H. Lewicz)
Uwagi dodatkowe
  1. Data aresztowania 15 kwietnia 1943 roku.
  2. Źródło (1) podaje, że wrócił z Fortu.
  3. Źródło (2) podaje, że został aresztowany 15.04.1943 z około 300 mężczyznami z okolic Kampinosu; brak informacji o miejscu uwięzienia, ale prawdopodobnie przebywał w Forcie III. Zwolniony 22.06.1943 wobec braku dowodów.
  4. Według informacji od rodziny więźnia w miejscowości Bieliny aresztowano 46 mężczyzn, w tym Tadeusza i Kazimierza Paduch, i osadzono w Forcie. Z Fortu wróciło tylko 3 mężczyzn, w tym Kazimierz Paduch (ojciec Tadeusza)
Kazimierz Paduch

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Kazimierz Paduch

Kazimierz Paduch

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Kazimierz Paduch