Fik Bazyli

Imię Bazyli
Nazwisko Fik
Data urodzenia 17.07.1910
Miejsce urodzenia Bortatyczne (w oryg. Burtaticze) pow. Zamość, woj. lubelskie
Miejsce zamieszkania Nowy Dwór (Nuewiesendorf 13)
Imię ojca Paweł
Imię matki Anna
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 07.07.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. straty.pl: Dziennik Urzędowy, Fragment Obwieszczenia Publicznego z 28.05.1948r., nr 30 - uznanie za zmarłego i stwierdzenie faktu śmierci 1948 nr 30
  2. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Został aresztowany przez gestapo w Nowym Dworze pod zarzutem wrogiej działalnośc
  2. Na karcie znajduje się adnotacja: więzienie policyjne ewakuowano 30.07.1944 r. Bazyli Fik został rozstrzelany podczas likwidacji więzienia
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia