Grynberg Jan

Imię Jan
Nazwisko Grynberg
Data urodzenia 1886
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość żydowska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 03.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III ukrywał się przed ewakuacją
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock