Wochowski Wacław

Imię Wacław
Nazwisko Wochowski
Data urodzenia 07.09.1915
Miejsce urodzenia Podolszyce (powiat płocki)
Miejsce zamieszkania Cekanowo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód Rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III 21.01.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz koncentracyjny Mauthausen (od 04.02.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 154, 156
  2. www.straty.pl
  3. Akta IPN GK 629/7680; Lista osób osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku i skierowanych 21.01.1944 r. do KL Mauthausen, sporządzona w dn. 22.01.1944 r.
Uwagi dodatkowe
  1. Zatrzymany 26.11.1943
  2. Figuruje na listach transportowych do KL Mauthausen (źródło 2)
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Dokąd przewieziony

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen - akt zgonu

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Data śmierci

Dokumentacja KL Mauthausen - akt zgonu PROŚBA O WPISANIE DO BW DATY I MIEJSCA ŚMIERCI