Żmijewski vel Zmijewski Kazimierz

Imię Kazimierz
Nazwisko Żmijewski vel Zmijewski
Data urodzenia 15.11.1903
Miejsce urodzenia Grochale (Górne)
Miejsce zamieszkania Mała Wieś (koło Głusk)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje nazwisko Zmijewski; najprawdopodobniej chodzi o Żmijewski, ale może chodzić też o Źmijewski
  2. Źródło (1) podaje, że został aresztowany 31.05.1943; brak informacji o miejscu uwięzienia, ale prawdopodobnie przebywał w Forcie III. Zwolniony 22.06.1943 wobec braku dowodów