Jackowski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Jackowski
Data urodzenia 15.10.1908
Miejsce urodzenia Pniewo
Miejsce zamieszkania Pniewo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim Wiatr
Data osadzenia w Forcie III 18.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III 07.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność konspiracyjna
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (nr więźnia 45091)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN sygn.akt IPN 629/1403
  2. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  3. Akta IPN w sprawie Edwarda Nowocińskiego, sygn. akt IPN GK 629/4169 (inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 18.05.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dokumentacja KL Stutthof - karta referencyjna

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof - karta referencyjna