Skorubski Jan

Imię Jan
Nazwisko Skorubski
Data urodzenia 03.03.1888
Miejsce urodzenia Nowiny
Miejsce zamieszkania Piaski Królewskie, gm. Tułowice
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód szewc
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 02.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 18.06.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzucono przynależność do GL i PPR (aresztowany z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. GL (od kwietnia/marca 1942) -
  2. PPR (od lata 1942) -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
  2. straty.pl: OKŚZpNP w Warszawie: Akta śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych przez Niemców w okolicach Sierpca i Rypina, S 70.2002.Zn.Wa
  3. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany pod zarzutem przynależności do PPR –GL i przyznania się do posiadania broni (IPN sygn. akt 629/3275) sygn. akt
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych)