Załęski Józef

Imię Józef
Nazwisko Załęski
Data urodzenia 24.09.1905
Miejsce urodzenia Żurominek
Miejsce zamieszkania Nasielsk
Imię ojca Jan
Imię matki Marianna
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód farmaceuta
Pseudonim Wapno
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 31.05.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność konspiracyjna
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. AK - komendant placówki
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych IPN
Źródła danych
 1. "Płońsk i ziemia Płońska w walce z dwoma okupantami 1939- 1956" pod red. W. Grzebskiego, Wwa 1998, s. 76
 2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 86
 3. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 239
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-431
 5. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
 6. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 7. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 74, 101, 102
 8. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 104
 9. Akta Gestapo, sygn.akt IPN GK 629/279
 10. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 144, 147
 11. informacje od rodziny więźnia
 12. T. Fijałkowski "Pod kryptonimem "WKRA", s.125.
 13. Pismo PCK z dnia 01.08.1968 roku.
 14. Dokumentacja PCK związana z ekshumacjami dokonanymi na terenie Fortu III Pomiechówek, przeprowadzonymi 14.11.1946 oraz 18-19.06.1948
 15. Ks. M. M. Grzybowski, Kronika Rzymsko-Katolickiej Parafii Klukowo 1939-1947, Płock 2007
 16. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Józef Załęski miał brata Antoniego "Torfa" Załęskiego, pierwszego komendanta Bch podokręgu "Wkra", zamieszkałego w Żurominku, aresztowany przez Gestapo w 1943 roku, torturowany,zmarł w wyniku przesłuchań w Ciechanowie
 2. Źródło (15) podaje, że został aresztowany 12.02.1943 r.
 3. Obraz braci jest prezentem, jaki przywiózł Janowi brat Władysław z Ameryki, gdy odwiedził po wojnie w Polsce.
Na zdjęciu Józef Załęski wraz z braćmi. Od lewej- Jan Załęski( pseudonim wojenny "PECYNA"), Józef Załęski( "WAPNO"), Antoni Załęski("TORF"), Władysław(najstarszy z braci, wyjechał do Ameryki)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Na zdjęciu Józef Załęski wraz z braćmi. Od lewej- Jan Załęski( pseudonim wojenny "PECYNA"), Józef Załęski( "WAPNO"), Antoni Załęski("TORF"), Władysław(najstarszy z braci, wyjechał do Ameryki).

Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku

Grób na Cmentarzu w Pomiechowie (kwatera wojenna po przebudowie w 2012 r.)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Grób na Cmentarzu w Pomiechowie (kwatera wojenna po przebudowie w 2012 r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Kamienna tablica z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Była na miejscu drewnianej tablicy. Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku. Na tablicy błędnie wpisano nazwisko ( przez "c").

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Drewniana tablica z cmentarza w Pomiechówku.