Warmiński Andrzej

Imię Andrzej
Nazwisko Warmiński
Data urodzenia 25.10.1906
Miejsce urodzenia Janowko
Miejsce zamieszkania Mława
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty (Zofia)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód piekarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 23.08.1943
Data zwolnienia z Fortu III 04.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 28.04.1944 r. KL Mauthausen (nr więźnia 64535)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  2. informacje z Aktu zgonu więźnia Jana Szwejkowskiego
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  4. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. W Bazie Więźniów jest wpis o Warmińskim (imię nieznane). Być może chodzi o tę samą osobę
  2. Został aresztowany 23.08.1943 r. wraz z Janem Szwejkowskim. Przebywali w tej samej celi.
Dokumentacja KL Mauthausen - koperta na dokumenty

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen - koperta na dokumenty

Dokumentacja KL Mauthausen - karta personalna

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen - karta personalna

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Akt zgonu Jana Szwejkowskiego-Andrzej Warmiński występował w charakterze świadka w sprawie o stwierdzenie zgonu Jana Szwejkowskiego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Akt zgonu Jana Szwejkowskiego-Andrzej Warmiński występował w charakterze świadka w sprawie o stwierdzenie zgonu Jana Szwejkowskiego