Goreglad Anastazja

Imię Anastazja
Nazwisko Goreglad
Data urodzenia 11.01.1925
Miejsce urodzenia Scholomitschi/Pińsk-Ukraina
Miejsce zamieszkania Scholomitschi/Pińsk-Ukraina
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny panna
Wyznanie grekokatolickie
Narodowość ukraińska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 01.1944
Data zwolnienia z Fortu III 23.02.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Naruszenie umowy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowana 30.01.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock