Gajkowski Paweł

Imię Paweł
Nazwisko Gajkowski
Data urodzenia 15.03.1883
Miejsce urodzenia Kuzie
Miejsce zamieszkania Kuzie
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 04.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 13.09.1943 (?)
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zakładnik
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 04.04.1943 r. jako zakładnik z powodu ataku na żandarmerię w Ostrołęce.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock