Markowska Jadwiga

Imię Jadwiga
Nazwisko Markowska
Data urodzenia 20.06.1921
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Białyszewo
Imię ojca Jan
Imię matki Zofia
Stan cywilny panna
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzut zatajenia informacji o działalności brata w organizacji PPR i GL
Skąd przywieziony do Fortu III Białyszewo
Dokąd wywieziony z Fortu III Oświęcim
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
  2. Akta IPN GK 629/3393
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowana 24.07.1943 r. podczas próby aresztowania brata Lucjana Markowskiego - działacza komunistycznego. Lucjan zbiegł i ukrywał się.
  2. W Forcie była z matką, bratem Mieczysławem i bratową (żoną brata Lucjana).
  3. Źródło (2) podaje, że po aresztowaniu została osadzona w więzieniu sądowym w Płocku, następnie trafiła do Pomiechówka.
  4. Źródło (2) podaje, że dnia 24.11.1943 r. trafiła do KL Lublin, a następnie 08.02.1944 r. została skierowana do KL Ravensbrück.