Markowska Zofia

Imię Zofia
Nazwisko Markowska
Data urodzenia 20.07.1883
Miejsce urodzenia Czarachowo
Miejsce zamieszkania Białyszewo (pow. sierpecki)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny wdowa
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 24.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 12.08.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek-zmarła na czerwonkę
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność antyniemiecka
Skąd przywieziony do Fortu III Białyszewo
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Pomiechówek
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
  2. akta IPN, sygn. GK 629/3395
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie była z synem Mieczysławem, córką Jadwigą i synową Walentyną (żoną syna Lucjana)
  2. Aresztowana 24.07.1943 r. podczas próby aresztowania syna Lucjana Markowskiego - działacza komunistycznego. Lucjan zbiegł i ukrywał się.
  3. Źródło (2) podaje, że po aresztowaniu została początkowo prawdopodobnie osadzona w więzieniu sądowym w Płocku, następnie trafiła do Pomiechówka.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock