Żabowski Klemens

Imię Klemens
Nazwisko Żabowski
Data urodzenia 02.02.1917
Miejsce urodzenia Mystkowo Pobodze, gmina Starożęcin
Miejsce zamieszkania Mystkowo Pobodze
Imię ojca Leonard
Imię matki Zofia
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód urzędnik;pracownik Zarządu gm.Strożencin
Pseudonim Karaś, Łoś
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 31.05.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III obóz w Działdowie - trafił do obozu 06.03.1943
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. POZ (od 1940 r.) - dowódca placówki Starożecin (do lutego 1943 r.), a później Ośrodka "Pole"
  2. AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska
Źródła danych
  1. "Płońska konspiracja patriotyczna 1939-1956" J.L.Żabowski, Wwa 2003, s. 164, 166-168
  2. Akta Gestapo, sygn.akt IPN 629/279
  3. Gazeta Ludowa 1945, nr 13
  4. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (odsłonięta 22.10.2020 w Urzędzie Miejskim w Płońsku, tablica poświęcona samorządowcom z Płońska i Powiatu Płońskiego - ofiarom II wojny światowej)
  5. Akta IPN GK 318/520-525 (w sprawie Franciszka Klimkiewicza)
Uwagi dodatkowe
  1. Służbę wojskową odbywał w pułku lotnictwa na Okęciu w Warszawie. Po złożonej przysiędze został skierowany do kancelarii, gdzie pełnił funkcję sekretarza.
  2. Po wybuchu wojny Klemens wraz z warsztatem zaplecza technicznego pułku wyjechał w kierunku Zaleszczyk. Po drodze dostał się do niewoli sowieckiej, ale po zdobyciu cywilnego ubrania udało mu się przeprawić przez Bug i wrócić do rodzinnego gospodarwstwa.
Tablica w Urzędzie Miejskim w Płońsku. Poświęcona samorządowcom z Płońska i Powiatu Płońskiego - ofiarom II wojny światowej.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica w Urzędzie Miejskim w Płońsku. Poświęcona samorządowcom z Płońska i Powiatu Płońskiego - ofiarom II wojny światowej.

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Fragment artykułu z Gazety Ludowej

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Fragment artykułu z Gazety Ludowej