Frączak vel Fronczak Edward

Imię Edward
Nazwisko Frączak vel Fronczak
Data urodzenia 11.12.1922
Miejsce urodzenia Wilków
Miejsce zamieszkania Wilków
Imię ojca Wincenty
Imię matki Maria
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 02.1944
Data zwolnienia z Fortu III 26.04.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany jako zakładnik
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN, sygn akt IPN GK 629/943
  2. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  3. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, B37269)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 5.02.1944 r.
  2. Źródło (2) podaje nazwisko Frączak
  3. Źródło (3) podaje inną datę urodzenia 23.01.1922 (ale te same imiona rodziców: Wincenty i Maria oraz miejsce urodzenia: Wilków Polski) więc najprawdopodobniej chodzi o tę samą osobę.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock