Dyszkiewicz Jan

Imię Jan
Nazwisko Dyszkiewicz
Data urodzenia 16.06.1905
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Stare Arciszewo, gm. Mała Wieś, pow. Płock
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Warszawa, Kraków, Gliwice a następnie obóz Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0661-0662
  2. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  3. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Nagrodzony 01.12.1957 "Medalem Zwycięstwa i Wolności- 1945"
  2. Źródło (2) podaje wyłącznie imię i nazwisko. Być może były dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku