Borkowski Józef

Imię Józef
Nazwisko Borkowski
Data urodzenia 25.02.1891
Miejsce urodzenia Wola Błędowska, gmina Pomiechówek
Miejsce zamieszkania Wola Błędowska, gmina Pomiechówek
Imię ojca Jan
Imię matki Józefa
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III listopad 1943 r.
Data zwolnienia z Fortu III po miesiącu pobytu
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany jako zakładnik.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
  2. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  3. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 26.10.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock