Bloch Julian

Imię Julian
Nazwisko Bloch
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Górki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. ,,Górki kampinoskie. Pamiątka dziesięciolecia konsekracji kościoła", ks. Zbigniew Skiełczyński, Warszawa 1989. str.41
Uwagi dodatkowe
  1. W Bazie Więźniów druga osoba o tym samym imieniu i nazwisku lecz ze źródłem wskazującym na inne miejsce zamieszkania.