Lewandowski Ryszard

Imię Ryszard
Nazwisko Lewandowski
Data urodzenia 24.03.1929
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Wincenty
Imię matki Czesława
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 5/6 marca 1941
Data zwolnienia z Fortu III 06.1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz w Działdowie - zwolniony 25.06.1941
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od Pani Alicji Wardzyńskiej
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie)
  3. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych)
  4. Informacja ze Związku kombatantów i osób represjonowanych w Sochocinie
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie byli rodzice Wincenty i Czesława oraz siostra Daniela.
  2. Źródło (2) podaje, że od 03.1941 do 06.1941 przebywał w obozie pracy wychowawczej (AEL) w Działdowie
  3. Źródło (3) podaje jako miejsce uwięzienia "hitlerowski obóz" (06.03.-25.06.1941)