Więckowski Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Więckowski
Data urodzenia 20.03.1934
Miejsce urodzenia Kondrajec
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Władysław
Imię matki Michalina
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.03.1941
Data zwolnienia z Fortu III 25.06.1941
Data śmierci 08.02.2007
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina i okolic
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Informacja ze Związku kombatantów i osób represjonowanych w Sochocinie
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych)
  3. informacje od Pana Aleksandra Więckowskiego
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (2) podaje jako miejsce uwięzienia "hitlerowski obóz"
  2. W Forcie był razem z rodzicami oraz braćmi Janem i Aleksandrem.