Sadowska Zofia

Imię Zofia
Nazwisko Sadowska
Data urodzenia 12.04.1936
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Kazimierz
Imię matki Regina
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.03.1941
Data zwolnienia z Fortu III 25.06.1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina i okolic
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Informacja ze Związku kombatantów i osób represjonowanych w Sochocinie
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych)
  3. informacje od Pani Henryki Zielińskiej z domu Chojnackiej
Uwagi dodatkowe
  1. po mężu Jandulska
  2. Źródło (2) podaje jako miejsce uwięzienia "hitlerowski obóz"
  3. Źródło (3) podaje, że w Forcie była wraz z rodzicami, bratem Stefanem oraz z ciotką Lucyną Chojnacką i jej rodziną.