Pilitowski Andrzej

Imię Andrzej
Nazwisko Pilitowski
Data urodzenia 16.06.1920
Miejsce urodzenia Płońsk
Miejsce zamieszkania Płońsk, ul. Płocka 31 (w oryg. Schrottersburgstr. )
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód były gimnazjalista (uczeń)
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 9.03.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 31.05.1943
Miejsce i przyczyna śmierci powieszony w Pomiechówku
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Przywieziony z obozu w Działdowie (trafił do obozu 24.03.1943)
Dokąd wywieziony z Fortu III od 24.3.1943 w obozie w Działdowie (AEL Soldau)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta Gestapo, IPN sygn. akt 629/279
  2. IPN sygn. akt BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0594-0595
  3. IPN sygn. akt BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
  4. IPN sygn. akt GK 629/12432
  5. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Zatrzymany 9.03.1943 przez gestapo z placówki w Nowym Dworze pod zarzutem, że był łącznikiem AK (kryp." PZP") i kilkakrotnie kolportował nielegalne polskie podburzjące pisma/ulotki
  2. Złożono przeciwko niemu wstępny wniosek o areszt prewencyjny do RSHA w Berlinie
  3. Wyrokiem niem. sądu doraźnego został skazany na śmierć i stracony w Forcie (IPN sygn. akt GK 629/279, 629/12432)
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)