Gomułka vel Gomolka Szczepan Mieczysław

Imię Szczepan Mieczysław
Nazwisko Gomułka vel Gomolka
Data urodzenia 25.10.1910
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Gulczewo Nowe koło Płocka
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie katolickie
Narodowość Polska
Zawód rolnik
Pseudonim Wilga
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do AK
Skąd przywieziony do Fortu III z domu w Gulczewie Nowym
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP/AK - dowódca plutonu
Miejsce pochówku Fort III w Pomiechówku - ciała nie odnaleziono
Miejsce przechowywania danych IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 1319/s.525, 1530-1531/s.536-537
  2. Figuruje w aktach Władysława Sobka i w aktach Garwackiego, k. 81
  3. Wspomnienia członków rodziny Władysława Sobka
  4. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
Uwagi dodatkowe
  1. Zatrzymany 06.11.1943
  2. Ciała jego w Forcie poszukiwał brat
  3. Źródło (4) podaje datę urodzenia 25.12.1910 r.