Barański Wacław

Imię Wacław
Nazwisko Barański
Data urodzenia 25.09.1919
Miejsce urodzenia Gulczewo Nowe koło Płocka
Miejsce zamieszkania Gulczewo Nowe koło Płocka
Imię ojca Stanisław
Imię matki Marianna
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość Polska
Zawód rolnik, sezonowy pracownik Cukrowni w Bobrowiczkach
Pseudonim Dziuk
Data osadzenia w Forcie III 11.12.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 24.04.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Gusen - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do AK
Skąd przywieziony do Fortu III z domu w Gulczewie Nowym, przez posterunek w Borowiczkach
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku ciała nie odnaleziono
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 159
 2. informacje od rodziny więźnia Władysława Sobka
 3. informacje od rodziny więźnia
 4. J. R. Kalinowski, G. Chabowski, Gulczewo w subregionie płockim. Historia - ludzie - religia, Stowarzyszenie Autorów Polskich-Oddział Płocki, Płock 2020, s. 104
 5. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
 1. OK Warszawa, Akta Prokuratury Powiatowej w Płocku, Ko 289/68, zeznanie Stefana Piotrowskiego, z 12.06.1968, s. 2
 2. Wraz z nim aresztowano w dniu 11.12.1943 r. Władysława Sobka, brata Tadeusza Barańskiego (ps. Kruk 25.05.1913 – GK 629/1031, k. 83), Czesława Niedzielaka GK 629/1031 k. 88), Stefana Piotrowskiego (k. 88, GK 629/1031) i Władysława Lemańskiego (fig. Lemaniak Władysław, k. 88, 91, GK 629/1031).
 3. Skutych, po dwóch odstawiono ich na posterunek w Borowiczkach, dalej do Fortu III. Oprócz Władysława Sobka i braci Barańskich pozostali przeżyli.
 4. Do obozu Mauthausen trafił 18.04.1944 r. Zaledwie kilka dni przed śmiercią.
 5. Nazwisko panieńskie matki Wiśniewska.
 6. Źródło (5) podaje datę urodzenia 25.10.1919 r. oraz że w styczniu 1944 roku przebywał w Forcie.
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Dokąd przewieziony

Dokumentacja KL Mauthausen

Zdjęcie Wacława Barańskiego sprzed 1939 roku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie Wacława Barańskiego sprzed 1939 roku

akt zgonu z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Data śmierci

akt zgonu z KL Mauthausen