Pianowski Kazimierz

Imię Kazimierz
Nazwisko Pianowski
Data urodzenia 16.12.1911
Miejsce urodzenia Nasielsk
Miejsce zamieszkania Pułtusk
Imię ojca Józef
Imię matki Anna
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód student farmacji, aptekarz
Pseudonim Źdźbło / Ziarno
Data osadzenia w Forcie III 9.04.1943 r.
Data zwolnienia z Fortu III listopad 1943 r. - przewieziony do KL Mauthausen
Data śmierci 22.06.1945
Miejsce i przyczyna śmierci stan ogólnego wyniszczenia - na skutek pobytu w KL Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność w TAP/PZP
Skąd przywieziony do Fortu III Więzienie w Pułtusku, aresztowany tego samego dnia
Dokąd wywieziony z Fortu III 29.11.1943 r. do Mauthausen, zwolniony 11.06.1945 r. (wyzwolenie obozu)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. TAP, PZP (TAP w Nasielsku włączono do PZP w czerwcu 1942 r.), AK -
 2. Narodowe Siły Zbrojne -
Miejsce pochówku Cmentarz parafialny w Nasielsku (nr kwatery G-08-09)
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Płońsk i ziemia Płońska w walce z dwoma okupantami 1939- 1956" pod red. W. Grzebskiego, Wwa 1998, s. 76
 2. http://www.straty.pl
 3. informacje od rodziny więźnia
 4. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 239
 5. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-403
 6. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
 7. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 8. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 74, 102
 9. Akta Gestapo, sygn.akt IPN GK 629/279 - fragment listy osób skierowanych z Fortu do KL Mauthausen
 10. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 103, 105
 11. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 145, 148
 12. Zeznania Wiktora Sordyla: zespół: Sąd Wojewódzki dla Miasta Stołecznego Warszawy, sygn. AIPN GK 317/397-399.
 13. protokół przesłuchania świadka Zygmunta Pianowskiego, zespół: Sąd Wojewódzki dla Miasta Stołecznego Warszawy, sygn. AIPN GK 317/397-399.
 14. IPN sygn. akt BU 2448/1011 (Ankiety Głównej Komisji Pułtusk)
 15. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Przygotowywał dla członków organizacji podziemnej truciznę na wypadek aresztowania
 2. Jako dowódca TAP w Nasielsku podpisał porozumienie o połączeniu z PZP
 3. Zachowała się liczna korespondencja wysyłana przez Kazimierza Pianowskiego z Fortu
 4. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia) podaje miejsce zamieszkania Nasielsk (w oryg. Lönsstrasse 2)
 5. Został aresztowany przez gestapo z placówki w Nowym Dworze 9.04.1943 r. W śledztwie przyznał się, że był członkiem AK
 6. W KL Mauthausen oznaczony nr obozowym 40165
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

List wysłany do rodziców z dn. 05.09.1943 r. (str.2). Jeden z dziewięciu listów/grypsów wysłanych z Fortu.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

List wysłany do rodziców z dn. 05.09.1943 r. (str.2). Jeden z dziewięciu listów/grypsów wysłanych z Fortu.

List wysłany do rodziców z dn. 05.09.1943 r. (str.1). Jeden z dziewięciu listów/grypsów wysłanych z Fortu.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

List wysłany do rodziców z dn. 05.09.1943 r. (str.1). Jeden z dziewięciu listów/grypsów wysłanych z Fortu.

Kazimierz Pianowski

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Kazimierz Pianowski

Od lewej: Kazimierz i Seweryn Pianowscy

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Od lewej: Kazimierz i Seweryn Pianowscy

Apteka w Pułtusku, Kazimierz Pianowski pierwszy z lewej strony

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Apteka w Pułtusku, Kazimierz Pianowski pierwszy z lewej strony

Ausweis Kazimierza Pianowskiego, 11.06.1945 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Ausweis Kazimierza Pianowskiego, 11.06.1945 r.

Karta zgonu Kazimierza Pianowskiego, 23.06.1945 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta zgonu Kazimierza Pianowskiego, 23.06.1945 r.

Karta informacyjna Kazimierza Pianowskiego z KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta informacyjna Kazimierza Pianowskiego z KL Mauthausen

"Gryps" napisany w Forcie III w Pomiechówku przez Kazimierza Pianowskiego w okresie 04-11.1943, przekazany przez brata Zygmunta Pianowskiego, str 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

"Gryps" napisany w Forcie III w Pomiechówku przez Kazimierza Pianowskiego w okresie 04-11.1943 r, (str 2)

"Gryps" napisany w Forcie III w Pomiechówku przez Kazimierza Pianowskiego w okresie 04-11.1943, przekazany przez brata Zygmunta Pianowskiego,str, 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

"Gryps" napisany w Forcie III w Pomiechówku przez Kazimierza Pianowskiego w okresie 04-11.1943 r, (str, 1)

"Gryps" napisany w Forcie III w Pomiechówku przez Kazimierza Pianowskiego z dnia 26.04.1945, przekazany przez brata Zygmunta Pianowskiego, str 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

"Gryps" napisany w Forcie III w Pomiechówku przez Kazimierza Pianowskiego z dnia 26.04.1945 r.(str. 2)

"Gryps" napisany w Forcie III w Pomiechówku przez Kazimierza Pianowskiego z dnia 26.04.1945, przekazany przez brata Zygmunta Pianowskiego, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

"Gryps" napisany w Forcie III w Pomiechówku przez Kazimierza Pianowskiego, z dnia 26.04.1945, (str. 1)

Tablica nagrobkowa Kazimierza Pianowskiego na Cmentarzu parafialnym w Nasielsku, nr kwatery G-08-09

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica nagrobkowa Kazimierza Pianowskiego na Cmentarzu parafialnym w Nasielsku, nr kwatery G-08-09

Grób Kazimierza Pianowskiego na Cmentarzu parafialnym w Nasielsku, nr kwatery G-08-09

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grób Kazimierza Pianowskiego na Cmentarzu parafialnym w Nasielsku, nr kwatery G-08-09

Fragment z akt Gestapo, sygn.akt IPN GK 629/279

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Fragment z akt Gestapo, sygn.akt IPN GK 629/279

Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku