Gadomska Regina

Imię Regina
Nazwisko Gadomska
Data urodzenia 01.09.1932
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Antoni
Imię matki Zofia
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.03.1941
Data zwolnienia z Fortu III 25.06.1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Informacja ze Związku kombatantów i osób represjonowanych w Sochocinie
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych)
  3. www.straty.pl (odwołanie do: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie)
Uwagi dodatkowe
  1. po mężu Sutkowska
  2. Źródło (2) podaje jako miejsce uwięzienia "hitlerowski obóz"
  3. Źródło (3) podaje, że od 03. do 06.1941 przebywała w obozie pracy wychowawczej (AEL) Działdowo